» Cocaine, wat is het? En wat doet het?
Wat is coca´ne?
Coca´ne is een drug in de vorm van een wit, kristalachtig poeder. Het wordt gehaald uit de bladeren van de cocaplant, die in Zuid-Amerika groeit. De Latijnse naam voor de plant is Erythroxylon Coca. In de omgang worden veel andere namen voor coca´ne gebruikt. De populairste luidt kortweg 'coke'. De concentratie van de werkzame stof in de cocabladeren varieert van 0,5 tot 1%. De coca´ne kan op een vrij eenvoudige manier aan de bladeren worden onttrokken, totdat vrijwel zuiver coca´nepoeder verkregen is.

Waar komt het vandaan?
De cocaplant komt oorspronkelijk uit het hoge Andesgebied. Daar worden de bladeren sinds mensenheugenis gekauwd, omdat ze stimulerend werken en ademhalingsmoeilijkheden op grote hoogte verlichten. De Inca's gebruikten de bladeren alleen voor religieuze doeleinden. Na de verovering van Zuid-Amerika door de Spanjaarden is het gebruik verder verspreid. In de vorige eeuw werd ontdekt wat de werkzame stof in de bladeren is. Coca´ne werd vervolgens populair als stimulerend middel en als middel voor plaatselijke verdovingen. Aan het eind van de vorige eeuw begonnen negatieve rapporten over coca´ne te verschijnen. Na de Eerste Wereldoorlog werd coca´ne verboden. Er waren inmiddels ook stoffen ontwikkeld die coca´ne als verdovingsmiddel konden vervangen.

Wat zegt de wet?
In illegale drugs wordt onderscheid gemaakt. Minder gevaarlijke, zoals wiet en hasj worden 'softdrugs' genoemd. Drugs met een groter risico, zoals hero´ne, speed en LSD heten 'harddrugs'. Ook coca´ne wordt tot de harddrugs gerekend. Het produceren, verhandelen en bezitten van harddrugs is strafbaar. Maar het in bezit hebben van een kleine hoeveelheid ( lees: ongeveer 0,5 Gram ) coca´ne wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd.

Wat voelt de coca´negebruiker?
Coca´ne stimuleert het centrale zenuwstelsel, versnelt de hartslag en ademhaling en verhoogt de bloeddruk. Wat de gebruiker voelt, is afhankelijk van de dosis en de manier waarop hij gebruikt. Ook de lichamelijke conditie, het lichaamsgewicht en het verwachtingspatroon spelen een rol. Maar in grote lijnen zijn de effecten als volgt. Het uithoudingsvermogen wordt groter, hongergevoel en vermoeidheid verdwijnen. Pijn wordt minder snel voelbaar. De gebruiker wordt opgewekt en vrolijk, voelt meer energie en denkt de hele wereld aan te kunnen. Deze effecten doen zich voor, als de gebruiker af en toe coca´ne neemt. En niet te veel tegelijk. De effecten zijn binnen een half uur verdwenen. Als de gebruiker het gevoel terug wil krijgen, moet hij opnieuw nemen. Zwaardere gebruikers worden vaak rusteloos en raken snel ge´rriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan tot overmoed. En de zware gebruiker gaat in een schijnwereld leven. De contacten met anderen zijn oppervlakkig, alle drukte gaat om niets en ook intieme gevoelens blijken achteraf schijn. Matig gebruik van coca´ne kan seksueel stimulerend werken. Bij toenemend gebruik neemt dat effect af en kan de zin in sex helemaal verdwijnen. Coca´negebruik kan zich tot een probleem gaan ontwikkelen, als het moet dienen om een ander mens van de gebruiker te maken. Iemand met meer zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Wie daar gevoelig voor is, kan na 'een keertje proberen' al snel in de verleiding komen om het nog eens te doen.

Hoe wordt coca´ne gebruikt?
Meestal wordt coca´ne gesnoven. Het poeder wordt daarvoor in een 'lijntje' gelegd en met behulp van een kokertje in de neus opgehaald. Als het eerst wordt opgelost in water, kan coca´ne ook in een ader ge´njecteerd worden. Het roken van coca´ne heeft geen zin, het is verbrand voordat het de longen bereikt. Coca´ne kan wel gerookt worden als het eerst is omgezet in coca´nebase, dat ook wel crack wordt genoemd. Wordt de crack gerookt in een waterpijp of een speciaal crackpijpje, dan spreken we van "basen". Het snuiven van een 'lijntje' coca´ne heeft al na een paar minuten effect. Dat effect gaat ongeveer een half uur door. Bij spuiten of basen werkt de coca´ne nog sneller, maar is het effect na een minuut of tien alweer verdwenen.

Wie gebruiken het?
Het hedendaagse coca´negebruik is begonnen in de jaren '60. En wel in trendy kringen die zich deze dure drug konden veroorloven: de reclame, de mode, de jetset. Nu komt coca´negebruik in alle lagen van de bevolking voor. Voor veel gebruikers van hero´ne is het een populaire tweede drug geworden.

Kun je aan coca´ne verslaafd raken?
Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik van een middel wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen). Bij het gebruik van coca´ne treedt dit niet op. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar het middel verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder. Coca´negebruik kan wel leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Want als iemand vaker of meer gaat gebruiken dan is dat vanwege de effecten die coca´ne op de persoonlijkheid heeft. De gebruiker neemt het dan om zijn zelfvertrouwen op te krikken, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. Dit kan toename van gebruik in de hand werken, omdat op een gegeven moment elke onzekere situatie met behulp van coca´ne te lijf wordt gegaan. Het vervelende daarbij is, dat onzekerheidsgevoelens toenemen naarmate vaker gebruikt wordt. Zo kan de gebruiker in een vicieuze cirkel terechtkomen. De meeste gebruikers zien dat gevaar wel, maar denken dat het hen niet zal overkomen. Ze maken zichzelf wijs, dat ze elk moment kunnen stoppen. Problemen met coca´ne worden dus in eerste instantie veroorzaakt doordat de gebruiker een lage dunk van zichzelf heeft: hij denkt dingen niet aan te kunnen. Coca´ne geeft het gevoel van 'alles onder controle hebben'. Dat lijkt een mooie oplossing, maar is het niet. Want dat gevoel is maar schijn. De gebruiker heeft het alleen niet in de gaten. Het risico van afhankelijkheid is bij elke vorm van gebruik aanwezig. Met name bij het gebruik van crack is het risico groot. Het effect komt heel snel en hevig maar is ook weer snel verdwenen: de wereld lijkt erg leeg zonder. Wil de gebruiker het gevoel weer ervaren, dan moet hij al heel snel weer gebruiken.

Wat zijn de risico's?
Naast afhankelijkheid brengt coca´ne de volgende risico's met zich mee:

* Wie regelmatig en veel coca´ne gebruikt, verliest eetlust, vermagert en doet een aanslag op de lichamelijke conditie. De weerstand tegen infecties neemt af, er doen zich trillingen, bewegingsstoornissen en verstoringen van het hartritme voor.
* Coca´ne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. De gebruiker kan daardoor energie gaan gebruiken ten koste van zijn reserves, omdat hij de natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met slapeloosheid leidt dat tot uitputting: voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken.
* Dat risico speelt extra bij de combinatie coca´ne-alcohol. De alcohol verdooft en maakt dronken, de coca´ne pept weer op. Dat lijkt een welkome combinatie voor een lang avondje uit, maar gezond is anders. Je voelt niet meer hoeveel je gedronken hebt en gaat dus gewoon door. Dat kan de volgende dag(en) een flinke kater opleveren: voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken.
* Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen die beangstigend zijn. De gebruiker wordt achterdochtig en voelt zich bedreigd. Dat kan omslaan in agressie.
* Wie vaak coca´ne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten en gaat tot bloedens toe krabben.
* Door het snuiven van coca´ne trekken de bloedvaten in de neus samen. Bij frequent gebruik kan het slijmvlies in de neus hierdoor beschadigen. Dat geeft een heftige pijn in de neus. Als coca´ne bij het snuiven in de voorhoofdsholte terechtkomt, kan het daar verstoppingen en hoofdpijn veroorzaken.
* Door het niet steriel spuiten van coca´ne kunnen spuitabcessen ontstaan.
* Gebruik van crack brengt extra lichamelijke risico's met zich mee, zoals aantasting van de longen door de bloedvatvernauwing.
* Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra risico's.
* Voordat het bij de gebruiker terechtkomt, is coca´ne vaak vermengd met andere stoffen. Die zijn meestal niet gevaarlijk, maar het betekent wel dat je niet krijgt waarvoor je (veel) betaalt.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Bezoekers

Zoekmachine

  • vind of word gevonden

E-Card sturen


Copyright 2002-2019